Contact     Retea nationala     Grup BT    Legaturi Utile      English version 
Prezentare

1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETATII

BT SECURITIES SA este o societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, cu sediul social in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, cod postal 400124, Romania, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/3156/1994, cod unic de inregistrare 6838953, societate care a rezultat in urma unei fuziuni prin absorbtie a trei societati de valori mobiliare din Cluj-Napoca, in februarie 1999: STRIM SA Cluj-Napoca (societatea absorbanta, care a luat fiinta in anul 1994), STOCK INVEST SA Cluj-Napoca si DAX SA Cluj-Napoca. Societatea care a rezultat in urma fuziunii s-a numit TRANSILVANIA CAPITAL INVEST SA, societate in care BANCA TRANSILVANIA detinea in anul 1999 un procent de 10,41 % din capitalul social. In anii care au urmat BANCA TRANSILVANIA si-a marit participatia in TRANSILVANIA CAPITAL INVEST SA dupa cum urmeaza:

 • iulie 2001 BANCA TRANSILVANIA detine 75,40%
 • aprilie 2002 BANCA TRANSILVANIA detine 88,55%;
 • noiembrie 2004 BANCA TRANSILVANIA detine 95,50%
 • martie 2012 BANCA TRANSILVANIA detine 98,67%

In anul 2003, TRANSILVANIA CAPITAL INVEST SA si-a schimbat denumirea in BT SECURITIES SA.

Conducerea este asigurata la nivel executiv de doi conducatori:

Director General Nilas Rares-Doralin - Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.104, e-mail rares.nilas@btsecurities.ro, telefon 0264-430.564, fax 0264-431.718;

Director Executiv Moroianu Nicolae - Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr.104, e-mail nicu.moroianu@btsecurities.ro, telefon 0264-430.564, fax 0264-431.718.

si la nivel administrativ de un Consiliu de Administratie. In prezent BT SECURITIES SA are un capital social de 12.470.446,80 LEI.

Sediul central al societatii este in Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 104, cod postal 400124, e-mail office@btsecurities.ro, telefon 0264-430.564, fax 0264-431.718.

BT SECURITIES are in prezent 19 agentii, dupa cum urmeaza:

 • Agentia Arad cu sediul in jud. Arad, B-dul. Revolutiei nr. 62, Corp A, ap.5, parter,
  e-mail arad@btsecurities.ro, persoana de contact: Sicoe Cristina, telefon/fax 0257-250.810;
 • Agentia Alba-Iulia cu sediul in jud. Alba, Str. Closca, bl.4 ABCDEF, ap.55,
  e-mail alba-iulia@btsecurities.ro, persoana de contact: Birleanu Cristian, telefon/fax 0258-830.861;
 • Agentia Aiud cu sediul in jud.Alba,Str.Cuza Voda nr.7, ap.3,
  e-mail aiud@btsecurities.ro, persoana de contact: Cipariu Tudor Horea, telefon/fax 0258-860.271
 • Agentia Bacau cu sediul in jud. Bacau, Str. 9 Mai nr. 24, parter,
  e-mail bacau@btsecurities.ro, persoana de contact: Munteanu Cristina, telefon/fax 0234-522.981;
 • Agentia Brasov cu sediul in jud Brasov, str. 9 Mai, nr. 11, ap. 1
  e-mail brasov@btsecurities.ro, persoana de contact: Ursu Cristinel, telefon/fax 0268-311.202;
 • Agentia Bucuresti cu sediul in Sector 1, Str. Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 43,
  e-mail bucuresti@btsecurities.ro, persoana de contact: Moroianu Nicolae, telefon/fax 021-269.20.24;
 • Agentia Campia Turzii cu sediul in jud. Cluj, Str. Aurel Vlaicu, nr. 3,
  e-mail campia-turzii@btsecurities.ro, persona de contact: Muresan Elena, telefon/fax 0264-366.172;
 • Agentia Constanta cu sediul in jud. Constanta, Bd.Tomis nr.138, bl.TD1A,
  e-mail constanta@btsecurities.ro persoana de contact: Dumitrescu Catalin Vasile, telefon/fax 0241-613.244;
 • Agentia Deva cu sediul in jud. Hunedoara, str. Mihai Viteazu, bl. 40, sc. A, ap. 1, parter,
  e-mail deva@btsecurities.ro, persoana de contact: Falc Adina Mihaela, telefon/fax 0254-215.757;
 • Agentia Galati cu sediul in jud. Galati, str. Brailei nr. 192, bl. A8, Parter,
  e-mail galati@btsecurities.ro, persoana de contact: Lungu Geanina, telefon/fax 0236-430.403;
 • Agentia Iasi cu sediul in jud. Iasi, str. Garii, bl. L20-22, parter (in incinta Agentiei Gara a Bancii Transilvania),
  e-mail iasi@btsecurities.ro, persoana de contact: Lazar Laura, telefon/fax 0232-244.414;
 • Agentia Miercurea-Ciuc cu sediul in jud. Harghita, Str. Kossuth Lajos nr. 32-34,
  e-mail miercureaciuc@btsecurities.ro, persoana de contact: Peter Barna, telefon/fax 0266-372.015;
 • Agentia Oradea cu sediul in jud. Bihor, str. Parcul Traian nr.15, ap.15,
  e-mail oradea@btsecurities.ro, persoana de contact: Petrea Horia- Cosmin, telefon/fax 0259-428.198;
 • Agentia Satu-Mare cu sediul in jud. Satu-Mare, B-dul. Traian nr.5, ap. 2,
  e-mail satu-mare@btsecurities.ro, persoana de contact: Dachman Romulus, telefon/fax 0261-716.120;
 • Agentia Sibiu cu sediul in jud.Sibiu, Zaharia Boiu, Str. nr.20A,
  e-mail sibiu@btsecurities.ro, persoana de contact: Mitrea Mariana Rodica, telefon/fax 0269-213.764;
 • Agentia Timisoara cu sediul in jud. Timis, Str. Voltaire nr. 1 si Carusso nr. 2 (in cadrul BT),
  e-mail timisoara@btsecurities.ro, persoana de contact: Prodan Dana Cristina, telefon/fax 0256-244.561;
 • Agentia Tg.Mures cu sediul in jud.Mures, Bld. 1 Decembrie 1918, nr.31, ap.2,
  e-mail targu-mures@btsecurities.ro, persoana de contact: Padurean Ana Florina, telefon/fax 0265-265.043;

Personalul care isi desfasoara activitatea in centrala si agentii in cadrul BT SECURITIES SA, este de peste 100 de angajati. BT SECURITIES SA are autorizati agenti pentru servicii de investitii financiare si agenti delegati, toti inregistrati in Romania, in Registrul CNVM.

2. GRUPUL DIN CARE FACE PARTE BT SECURITIES SA

In anul 2003, BANCA TRANSILVANIA lanseaza conceptul GRUPUL FINANCIAR BANCA TRANSILVANIA, in scopul oferirii de produse financiare integrate. Grupul financiar include urmatoarele subsidiare: BT Leasing, BT Securities, BT Direct, BT Investments si BT Asset Management.

3. AUTORITATEA COMPETENTA CARE A EMIS AUTORIZATIA DE FUNCTIONARE

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a autorizat functionarea societatii BT SECURITIES SA ca societate de servicii si activitati de investitii, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Instructiunea nr. 1/2003 privind autorizarea societatilor de valori mobiliare ca societati de servicii de investitii financiare, prin Decizia nr. 2330 din data de 22.07.2003.

Date de contact: CNVM - Bucuresti, Str. Foisorului, nr. 2, Sector 3, e-mail cnvmr@cnvm.ro, telefon 021-326.67.75, fax 021-326.68.48, 021-326.68.49.

4. SERVICIILE SI ACTIVITATILE DE AUTORIZATE

Societatea BT SECURITIES SA este autorizata sa desfasoare urmatoarele servicii si activitati de investitii:

1. Servicii principale:

 • Preluarea si transmiterea ordinelor primite de la investitori in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare;
 • Executarea ordinelor in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decat pe cont propriu;
 • Tranzactionarea instrumentelor pe cont propriu;
 • Administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci cand aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;
 • Consultanta pentru investii;
 • Subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm si/sau plasamentul de instrumente financiare;
 • Plasamentul de instrumente financiare fara un angajament ferm;
 • Administrarea unui sistem alternativ de tranzactionare;

2. Servicii conexe:

 • Pastrarea in siguranta si administrarea instrumentelor financiare in contul clientilor, inclusiv custodia si servicii in legatura cu acestea, cum ar fi administrarea fondurilor sau garantiilor;
 • Acordarea de credite sau imprumuturi unui investitor, pentru a-i permite acestuia efectuarea unei tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare in cazul in care firma care acorda creditul sau imprumutul este implicata in tranzactie;
 • Consultanta acordata entitatilor cu privire la structura capitalului, strategia industriala si aspectele conexe acesteia, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile unor entitati;
 • Servicii de schimb valutar in legatura cu activitatile de servicii de investitii prestate;
 • Cercetare pentru investitii si analiza financiara sau alte forme de recomandare generala referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare;
 • Servicii in legatura cu subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm;
 • Serviciile si activitatile de investitii, precum si serviciile conexe de tipul celor prevazute la pct. 1 si 2 legate de activul suport al urmatoarelor instumente derivate, in cazul in care acestea sunt in legatura cu prevederile privind serviciile de investitii principale si conexe:
  • optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu marfuri care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi decontate in fonduri banesti la cererea uneia dintre parti (altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care conduce la reziliere);
  • optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, cu conditia sa fie tranzactionate pe o piata reglementata si/sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
  • optiuni, contracte futures, swap-uri si alte contracte derivate in legatura cu marfuri si care pot fi decontate fizic, neincluse in categoria serviciilor privind subscrierea de instrumente financiare in baza unui angajament ferm si neavand scopuri comerciale, care au caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau sunt subiect al apelurilor in marja in mod regulat;
  • optiuni, contracte futures, swap-uri, contracte forward pe rata dobanzii si orice alte contracte derivate in legatura cu variabile climatice, navlu, aprobari pentru emisii sau de substante sau rate ale inflatiei ori alti indicatori economici oficiali, care trebuie decontate in fonduri banesti sau pot fi altfel decontate la cererea uneia din parti altfel decat in caz de neplata sau de alt incident care duce la reziliere), precum si orice alte contracte derivate in legatura cu active, drepturi, obligatii, indici sau indicatori, neincluse in prezenta definitie, care prezinta caracteristicile altor instrumente financiare derivate, tinandu-se seama, printre altele, daca sunt tranzactionate pe o piata reglementata sau in cadrul sistemelor alternative de tranzactionare si sunt compensate si decontate prin intermediul unor case de compensare recunoscute sau fac obiectul unor apeluri in marja in mod regulat;

5. SERVICII SI ACTIVITATI DE INVESTITII PRESTATE

Societatea BT Securities SA presteaza urmatoarele servicii si activitati de investitii, pe categorii de clienti:

 • Investitori individuali sau institutionali
  • preluarea, transmiterea si executarea ordinelor primite de la investitori, in legatura cu unul sau mai multe instrumente financiare, precum si alte servicii conexe in legatura cu acestea cum ar fi: acordarea de credite unor investitori pentru a le permite efectuarea unor tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare.
  • administrarea portofoliilor clientilor investitori persoane fizice in conformitate cu mandatele date de acestia in mod discretionar, incluzand unul sau mai multe instrumente financiare.
   • Prin administrare se intelege prestarea de catre intermediar de activitati specifice privind organizarea si efectuarea tuturor operatiunilor pe contul si in numele clientului in legatura cu contul administrat, cu scopul administrarii eficiente a acestuia;
   • Administrarea portofoliilor conturilor discretionare de catre BT SECURITIES SA, prin agentul mandatat, se va face cu respectarea clauzelor si a limitarilor prevazute de catre client in Cererea de deschidere de cont, Contractul de intermediere si Autorizatia de cont discretionar;
   • Administrarea se va face in contul clientului, asupra portofoliului acestuia, creat prin optiunea libera a intermediarului, in functie de: profilul investitional al clientului, riscul asumat de catre client si autorizarile/limitarile date de catre client;
   • Obiectivul activitatii de administrare a portofoliului il constituie sporirea valorii portofoliului contului administrat. In luarea deciziilor privind administrarea discretionara a portofoliului clientului, BT SECURITIES SA va actiona cu buna credinta si va depune toata diligenta necesara, respectand regulile de deontologie care guverneaza activitatea sa. BT SECURITIES SA are o obligatie de diligenta, nu de rezultat. Astfel, BT SECURITIES SA nu poate oferi niciun fel de garantie referitoare la profitabilitatea administrarii portofoliului clientului sau a instrumentelor financiare detinute in portofoliu si nu va fi tinuta responsabila fata de nicio pierdere a unei oportunitati prin care ar fi putut creste valoarea portofoliului sau fata de orice diminuare a valorii portofoliului, survenita in contul clientului ;
   • Nivelul de risc aferent administrarii discretionare a portofoliului poate fi : scazut, mediu sau ridicat;
   • Orice constrangeri sau limitari referitoare la administrarea discretionara pot fi impuse de client in Cererea de deschidere de cont si in Autorizatia de cont discretionar;
   • Administrarea de portofoliu este bazata pe principiile investitiei, termenul pentru a apela la un astfel de serviciu fiind de cel putin un an ;
   • BT SECURITIES SA isi rezerva dreptul de a delega competentele primite de catre agentul pentru servicii de investitii financiare, daca considera acest lucru ca fiind necesar. Delegarea competentelor catre un alt agent se va semnala clientului, in scris, acesta putand sa-si exprime acordul sau dezacordul fata de aceasta delegare. Neexprimarea vreunei opinii scrise de catre client despre aceasta delegare in termen de 5 zile de la emiterea instiintarii de catre intermediar este considerata ca aprobare a clientului pentru delegare ;
   • BT SECURITIES SA va putea include in portofoliul clientului orice tipuri de instrumente financiare si va putea efectua toate tipurile de tranzactii cu aceste instrumente financiare, eventualele limitari putand fi impuse de client in Cererea de deschidere cont;
   • Clientul poate opta pentru frecventa primirii formularului de raportare privind administrarea portofoliului, astfel: periodic la 1 luna, in ultima zi lucratoare a lunii, sau pe baza tranzactie cu tranzactie, caz in care clientul va primi o confirmare a tranzactiilor cel mai tarziu a doua zi lucratoare dupa executarea acestora iar formularul de raportare privind administrarea portofoliului la 6 luni;
   • BT SECURITIES SA va evalua zilnic portofoliul administrat si va comunica clientului orice informatii cerute de acesta avand legatura cu portofoliu administrat. Evaluarea portofoliului administrat se efectueaza la pretul de inchidere al pietei din ziua precedenta ;
   • Standardul de evaluare fata de care se raporteaza performanta contului administrat este rata dobanzii practicata de Banca Transilvania la depozitele in lei pe un an de la data intrarii in vigoare a contractului. In cazul in care perioada de analiza a performantei este diferita de 365 de zile, standardul de evaluare a contului administrat se ajusteaza corespunzator, prin multiplicarea acestuia cu coeficientul (durata perioada de analiza performanta/365);
   • In cazul in care se efectueaza tranzactii referitoare la administrarea portofoliului clientilor de retail sau opereaza conturi ale clientilor de retail care includ o pozitie deschisa neacoperita in cadrul unei tranzactii cu angajamente conditionate, BT SECURITIES SA trebuie sa raporteze clientilor de retail orice pierderi care depasesc un prag predeterminat, stabilit intre intermediar si client, nu mai tarziu de sfarsitul zilei lucratoare in care pragul este depasit sau, in cazul in care pragul este depasit intr-o zi nelucratoare, la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare. Prin tranzactie cu angajament conditionat se intelege o tranzactie cu instrumente financiare care implica pentru client orice obligatie efectiva sau potentiala care ar depasi costul de achizitie al instrumentului ;
   • Deschiderea contului administrat este conditionata de completarea prealabila a documentelor aferente: Contractul, Cererea de deschidere de cont si Autorizatia pentru cont discretionar ;
   • In cazul in care clientul nu furnizeaza toate informatiilor solicitate prin testul de adecvare (obiectivele investitionale, situatia financiara, experienta si cunostintele in domeniul investitiilor financiare), BT SECURITIES SA va refuza deschiderea contului de client administrat discretionar, deoarece nu va reusi sa aiba o baza suficienta pentru a evalua daca tranzactiile pe care intentioneaza sa le efectueze in cadrul serviciului de aministrare de portofoliu indeplinesc urmatoarele criterii:
    1. corespund obiectivelor investitionale ale clientului respectiv;
    2. ia in considerare daca clientul are posibilitatea financiara de a suporta orice risc de investitie asumat in conformitate cu obiectivele sale investitionale;
    3. ia in considerare daca clientul are experienta si cunostintele necesare pentru a intelege riscurile pe care le implica tranzactia sau administrarea portofoliului sau.

    astfel incat sa se poata furniza clientului un serviciu de administrare a investitiilor corespunzator profilului sau. In cazul in care BT SECURITIES SA presteaza servicii de investitii pentru un client profesional, aceasta este indreptatita sa presupuna ca, in ceea ce priveste produsele, tranzactiile si serviciile pentru care a fost calificat ca atare, clientul poseda nivelul de experienta si de cunostinte necesar - mentionat in testul de adecvare ;
   • BT SECURITIES SA actioneaza numai in limitele mandatului discretionar oferit de client prin semnarea contractului si a oricaror acte aditionale, sau a instructiunilor speciale ale clientului, exceptand cazurile expres prevazute de lege.
 • Persoane fizice preluarea, transmiterea si executarea ordinelor de vanzare a actiunilor (cupoane) dobandite in cadrul Programului de Privatizare in Masa si tranzactionate la BVB.
 • Societati Comerciale consultanta cu privire la orice probleme legate de structura de capital (majorarea capitalului social prin oferta publica de actiuni), finantarea investitiilor prin emisiuni de obligatiuni corporatiste, strategie industriala, precum si consultanta si servicii privind fuziunile si achizitiile de societati.
 • Administratii publice locale consultanta si servicii in vederea finantarii unor proiecte de investitii prin emisiuni de obligatiuni municipale, comunale, etc.

Societatea BT SECURITIES SA dispune de un sistem de tranzactionare prin internet BT TRADE (BT TRADE -Internet Trading) care poate fi accesat la adresa de site www.bt-trade.ro. BT TRADE reprezinta platforma de tranzactionare online a BT Securities SA. Sistemul de tranzactionare prin internet BT TRADE este un sistem informatic controlat si operat de catre BT Securities si accesat prin internet de catre client, in scopul facilitarii transmiterii ordinelor si instructiunilor clientului, precum si pentru a oferi posibilitatea clientului de a fi informat in timp real asupra evolutiei pietei de capital si a propriilor investitii.

6. INSTRUMENTE FINANCIARE SI STRATEGIILE DE INVESTITII AVUTE IN VEDERE

Societatea BT SECURITIES SA presteaza servicii si activitati de investitii in legatura cu urmatoarele tipuri de instrumente financiare:

 • Valori mobiliare (actiuni, obligatiuni emise de organisme publice sau private, drepturi de preferinta la subscrierea de actiuni in cadrul unei majorari de capital, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca valori mobiliare, care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, ATS sau in afara acestora din tara sau strainatate);
 • Titlurile de participare la organismele de plasament colectiv;
 • Instrumente financiare derivate (contracte futures, contracte options, orice alte instrumente financiare calificate de C.N.V.M ca instrumente financiare derivate) care sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, ATS sau in afara acestora;
 • alte instrumente financiare calificate ca atare conform legislatiei europene.
 • Strategiile de investitii avute in vedere pornesc de la obiectivele investitionale ale fiecarui client in parte. Alegerea unei strategii de investitii se face in functie de profilul si interesele clientului, hotararea finala de investitie revenind investitorului. La stabilirea profilului clientului se tine cont de experienta si cunostintele clientului in domeniul pietei de capital, nivelul de risc asumat, obiectivele investitionale, situatia financiara, etc.
 • Strategiile de investitii pot fi pe termen scurt, mediu sau lung:
  • Strategia pe termen scurt are ca obiectiv obtinerea unui profit maxim intr-un termen scurt, dar cu asumarea unui risc investitional ridicat;
  • Strategia pe termen mediu si lung are ca obiectiv realizarea unei investitii din care sa rezulte obtinerea unui profit, prin asumarea unui risc minim.

De asemenea, in realizarea unei strategii de investitii, pentru diminuarea riscurilor, se iau in vedere elemente precum:

 • Lichiditatea mare a investitiei individuale, astfel incat clientii isi pot lichida oricand, partial sau total, investitia, transformand-o in bani la valoarea curenta a instrumentelor financiare;
 • Diversificarea portofoliului de investitii prin alegerea mai multor instrumente financiare, ale unor companii din diferite sectoare de activitate, reducand astfel, dar nu eliminand, riscurile aferente unor anumite categorii de investitii;
 • Administrarea profesionista a portofoliului de catre clienti - sprijinit de un grup de analisti financiari care studiaza si monitorizeaza pietele financiare si companiile in mod individual si pe sectoare de activitate, sansele clientilor de a alege cea mai buna strategie de investitii sunt mai ridicate.

7. INFORMATII CU PRIVIRE LA CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE FIECARUI INSTRUMENT FINANCIAR SI AVERTISMENTE CU PRIVIRE LA RISCURILE ASOCIATE INVESTITIILOR IN RESPECTIVELE INSTRUMENTE FINANCIARE SAU CU PRIVIRE LA ANUMITE STRATEGII DE INVESTITII

Caracteristicile principalelor instrumente financiare tranzactionabile in acest moment pe piata de capital din Romania sunt :

 • Actiunile - instrumente financiare emise de societati comerciale, reprezentand fractiuni din capitalul social al societatii, conferind detinatorului un drept de proprietate asupra emitentului, si implicit dreptul la dividende si la vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, proportional cu cota de participare la capitalul social subscris si varsat al societatii;
 • Obligatiunile municipale si corporative - instrumente financiare emise de organisme publice (stat, organism public al administratiei centrale sau locale) sau private (societati comerciale), reprezentand fractiuni dintr-un imprumut contractat de catre emitent, conferind detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzii si emitentului obligatia rascumpararii la scadenta, in conditiile specifice de emisiune a obligatiunilor;
 • Titlurile de participare la organismele de plasament colectiv - instrumente financiare emise de organisme de plasament colectiv, in care un numar mare de investitori detin cate o parte relative mica si limitata prin lege si care investesc in diverse instrumente ale pietelor financiar-bancare si de capital, pentru a-si atinge obiectivele investitionale (cresterea agresiva a valorii unitatii, asigurarea unor venituri regulate si cu risc mic pentru investitori, etc.);
 • Instrumentele financiare derivate - sunt contracte de tip futures sau options, care au ca activ suport valori mobiliare sau alte active finaciare. Contractul futures este o obligatie asumata intr-o piata organizata, de a cumpara/vinde un anumit activ (monetar, financiar, marfa), la o anumita data in viitor, la pretul stabilit in momentul incheierii tranzactiei. Specific contractelor futures este faptul ca toate elementele contractului, cu exceptia pretului, sunt standardizate. Elementele standardizate ale contractului futures sunt: unitatea de tranzactionare, cotatia, pasul, limita de oscilatie zilnica, marjele de risc, scadenta, lichidarea la scadenta. Pentru a tranzactiona contracte futures, un client trebuie, mai intai, sa depuna la BT SECURITIES SA o suma de bani numita marja. Aceasta marja este o garantie ca cel care castiga isi va incasa banii, iar cel care pierde ii va plati. Tranzactiile futures nu se finalizeaza cu livrarea activului suport, de la baza contractului. Aproape toate tranzactiile futures se lichideaza prin plata in lei a diferentelor dintre pretul la care a fost realizat contractul si pretul activului suport la scadenta. O alta varianta este lichidarea contractului inainte de scadenta, printr-o operatiune de sens contrar (vanzare in cazul in care s-a inceput cu o cumparare). Contractul options este un contract standardizat, care da cumparatorului dreptul dar nu si obligatia de a cumpara/vinde un anumit activ suport (monetar, financiar, marfa), la o data viitoare, la pretul stabilit in momentul incheierii tranzactiei. In schimbul acestui drept, cumparatorul optiunii, va plati o suma, numita prima, vanzatorului acesteia. Prima este singurul element negociabil, in cazul optiunilor, restul elementelor fiind standardizate, chiar si pretul la care se va realiza tranzactia, numit pret de exercitare. Optiunile tranzactionate la BMFMS au ca activ suport contracte futures, deci dau cumparatorului dreptul de a cumpara/vinde contracte futures. Atunci cand cumparatorul decide sa isi exercite dreptul de a cumpara/vinde conferit de optiune, vanzatorul este obligat sa se constituie in contraparte. Optiunile CALL dau cumparatorului lor dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara activul de la baza contractului. Optiunile PUT dau cumparatorului (detinatorului) lor dreptul, dar nu si obligatia, de a vinde activul de la baza contractului. Pietele CALL si PUT sunt practic doua piete distincte.
 • Produsele structurate - sunt instrumente finaciare de natura valorilor mobiliare care au la baza un activ suport, sunt emise in conformitate cu un prospect de baza, precum si cu documentele de completare aferente respectivului prospect, si care pot fi admise la tranzactionare pe piata reglementata la vedere.
  Emitentii produselor structurate pot fi institutii de credit, firme de investitii, precum si alte institutii financiare aflate sub incidenta autorizarii si reglementarii autoritatilor competente din state membre sau nemembre.
  Prospectul de emisiune poate fi aprobat de catre autoritatea nationala competenta, sau de o autoritate competenta dintr-un alt stat membru si notificat autoritatii nationale competente, in baza caruia emitentul produselor poate solicita admiterea la tranzactionare a produselor structurate pe piata reglementata la vedere supravegheata de autoritatea nationala competenta.
  Acestea pot fi tranzactionate la bursa sau OTC, pot avea o maturitatea predeterminata sau inexistenta, iar pretul lor poate fi calculat oricand, pe baza pretului activului suport.
  Desi se tranzactioneaza in mod similar cu instrumentele financiare din piata la vedere, produsele structurate prezinta trasaturi comune instrumentelor financiare derivate, cum ar fi:
  • emitentul produselor structurate inlocuieste fluxurile de numerar obisnuite ale unei obligatiuni (ex.: cupoane si rambursare principal la scadenta) cu fluxuri non-standard care sunt determinate (derivate) prin raportare la evolutia pretului sau valorii unui activ suport (ex.: indice, marfa);
  • emitentul produselor structurate inlocuieste fluxurile de numerar obisnuite ale unei obligatiuni (ex.: cupoane si rambursare principal la scadenta) cu fluxuri non-standard care sunt determinate (derivate) prin raportare la evolutia pretului sau valorii unui activ suport (ex.: indice, marfa);
  • produsele structurate pot avea caracteristici suplimentare celor aferente obligatiunilor obisnuite (ex.: efect de levier (leverage), protectie a capitalului investit), care modifica dinamica valorii produselor structurate comparativ cu activul suport.

  Produsele structurate au doua componente :
  • o obligatie financiara a unui emitent, cu observatia ca nu sunt titluri de capital, nu platesc dividende, sunt obligatiuni care nu sunt purtatoare de dobanda ;
  • o componenta derivata, de natura sa modifice profilul de risc si randamentul instrumentului respectiv; pretul instrumentului este derivat din performanta unui activ support.

Riscul asociat investitiei pe piata de capital poate fi definit ca fiind dat de probabilitatea de a pierde o parte din suma investita initial sau intreaga suma. Riscul este perceput diferit de la individ la individ, din acest motiv el reprezentand un factor important luat in considerare de investitori, in momentul deciziei de a investi pe piata de capital. In functie de nivelul de risc asumat, investitorul poate decide alegerea unei strategii prudentiale prin selectarea unor instrumente financiare cu risc scazut (depozite bancare, titluri de stat, fonduri mutuale sau obligatiuni de stat/corporative), sau strategii moderate/agresive prin includerea in portofoliu a unor instrumente financiare cu grad de risc mai ridicat (actiuni, contracte futures, optiuni) care poate fi recompensat prin obtinerea unor randamente superioare.

 • Riscurile asociate instrumentelor financiare comporta trei elemente: risc de emitent (societate), risc sectorial si risc de piata.
 • Riscul de societate reprezinta posibilitatea ca un eveniment major sa afecteze activitatea unei societati comerciale, de natura sa duca la declinul sau chiar falimentul acesteia. Pe piata de capital sunt societati cu un nivel de risc investitional scazut (societati mari si stabile ale caror actiuni au o lichiditate ridicata) si societati cu un nivel de risc mai ridicat, dat de pierderile inregistrate, lichiditatea mai scazuta sau de activarea in carul unui sector economic instabil.

Reducerea acestui tip de risc se poate face prin diversificare portofoliului de investitii - instrumente financiare ale unor emitenti ce activeaza in ramuri diferite ale economiei.

 • Riscul de piata este dat de conjunctura politica si economica existenta la nivel de tara. Este un risc care nu poate fi evitat, deoarece poate afecta toti emitentii, indiferent de sectorul de activitate.

BT SECURITIES SA atentioneaza clientii sau potentialii clienti ca investitiile financiare implica anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare, asa cum sunt prezentate mai sus. Operatiunile ce urmeaza a fi executate depind de fluctuatiile pietelor financiare asupra carora societatea BT SECURITIES SA nu are influenta. De asemenea, atragem atentia clientilor sau potentialilor clienti ca performantele statistice realizate ale unui emitent, nu sunt indicatori pentru performantele viitoare. Investitorul isi asuma in totalitate riscul unor pierderi ca urmare a naturii operatiunilor de investitii financiare, a evolutiei preturilor instrumentelor financiare sau volumului tranzactiilor, a volatilitatii excesive a pietei sau a altor asemenea cauze care nu implica in nici un fel culpa BT SECURITIES SA, hotararea finala de investitie revenind investitorului. Subliniem de asemenea faptul ca un investitor poate dobandi, ca urmare a tranzactiilor cu asemenea instrumente financiare, angajamente financiare sau alte obligatii suplimentare, inclusiv cele contingente, suplimentare fata de costul dobandirii instrumentelor financiare. BT SECURITIES SA atentioneaza ca tranzactionarea instrumentelor financiare derivate poate sa nu fie potrivita pentru toti investitorii, aceasta implica riscuri sporite in sensul impredictibilitatii aparitiei apelului in marja si a marimii sumelor ce trebuie virate de indata pentru acoperirea apelului. Clientii trebuie sa fie precauti la afirmatiile potrivit carora se pot realiza profituri foarte mari tranzactionand instrumente derivate. Desi datorita efectului de levier (care permite prin intermediul unei sume mici de bani accesul la active suport cu valoare de cateva ori mai mare) tranzactionarea poate avea ca rezultat profituri substantiale in perioade foarte scurte, se poate solda de asemenea cu pierderi importante si imediate care pot fi mai mari decat suma depusa initial . Ca si in cazul investitiilor in alte instrumente financiare, nimeni nu poate garanta castiguri sigure in urma tranzactiilor cu instrumente derivate.

BT SECURITIES SA atentioneaza clientii sau potentialii clienti, in legatura cu produsele structurate ca, desi se naste un drept de creanta al investitorului, exista un risc de credit al emitentului. Investitorul este expus riscului ca emitentul sa nu isi poata indeplini obligatia financiara. Daca valoarea activului suport atinge bariera stabilita in prospect, certificatul turbo va fi anulat (KO) iar investitorii pot pierde intreaga suma investita. Efectul de levier al unora dintre produse (leverage) face ca atat castigul cat si pierderea investitorului din acestea sa fie mult mai mare decat randamentul activului suport. Produsele structurate si instrumentele financiare derivate sunt considerate instrumente financiare complexe. BT SECURITIES SA nu recomanda clientilor sa se angajeze in operatiuni cu astfel de instrumente financiare.

8. LOCURILE (TRADING VENUES) UNDE SUNT EXECUTATE TRANZACTIILE

BT SECURITIES SA este autorizata si deruleaza operatiuni pe piata de capital din Romania si strainatate, efectuand tranzactii la Bursa de Valori Bucuresti (atat pe sectiunea de piata reglementata BVB cat si pe sectiunea RASDAQ) si la Bursa din Viena, Austria in baza liberei circulatii a serviciilor. La solicitarea clientilor, BT SECURITIES SA va intermedia tranzactii in orice sistem alternativ de tranzactionare autorizat de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare. Bursa de Valori Bucuresti, ca platforma de tranzactionare, este considerata o piata ce este impartita intern in segmente de piata individuale, pe care se tranzactioneaza valori mobiliare ale societatilor emitente, care sunt admise la cota BVB.

9. COMISIOANE, TARIFE, TAXE SI IMPOZITE ASOCIATE si MODALITATI DE PLATA

 • Comisionul pentru tranzactiile efectuate pe contul clientilor la BVB va fi negociat la incheierea contractului de prestare a serviciilor de investitii financiare si poate fi modificat prin acordul partilor.
 • Comisionul pentru tranzactiile efectuate pe contul clientilor la WBAG va fi negociat la incheierea contractului de prestare a serviciilor de investitii financiare si poate fi modificat prin acordul partilor
 • Comisioanele aferente administrarii discretionare a contului de investitii al clientilor vor fi negociate la incheierea contractului de administrare discretionara a contului de investitii si pot fi modificate prin acordul partilor.
 • Taxele aferente tranzactiilor (taxa pentru deschidere de cont, de modificare a pozitiei in Depozitarul Central etc.), sunt prevazute in Anexa 1 la Contractul incheiat intre BT SECURITIES SA si client. Taxele postale aferente transmiterii sumelor de bani rezultate in urma tranzactiilor se suporta de catre client. Comisionul de tranzactionare, precum si cheltuielile aferente tranzactiilor, vor fi evidentiate separat in fisa contului clientului.
 • In cazul contului on-line, clientul datoreaza un abonamentul lunar pentru tranzactionarea on-line. Acesta se percepe o singura data pe luna, indiferent daca se tranzactioneaza pe o piata sau pe mai multe piete si se incaseaza la inceputul fiecarei luni prin debitarea contului clientului.
 • In cazul castigului obtinut de persoanele fizice romane, rezidentii romani si persoanele juridice romane din transferul titlurilor de valoare, acesora le revine obligatia de a calcula respectiv plati impozitul datorat nefacandu-se nicio retinere la sursa de catre BT SECURITIES SA. Impozitarea castigurilor obtinute pe piata de capital de catre persoanele nerezidente se va face conform dispozitiilor Codului Fiscal roman - Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si a Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din tara de origine a fiecarei persoane nerezidente. In cazul persoanelor fizice, BT SECURITIES SA va transmite, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, fise de portofoliu din care sa rezulte castigurile/pierderile pentru tranzactiile efectuate.
 • BT SECURITIES notifica clientul ca exista posibilitatea aparitiei altor costuri pentru client , inclusiv taxe, asociate cu tranzactiile in legatura cu instrumentul financiar sau serviciul de investitii, care nu se platesc prin intermediul BT SECURITIES si nu sunt impuse de aceasta.
 • Pentru clientul care opteaza pentru efectuarea tranzactiilor in valuta BT SECURITIES efectueaza schimbul valutar in ziua solicitarii daca inregistrarea s-a facut pana la ora 15.00 sau in ziua urmatoare daca inregistrarea s-a facut dupa ora.15.00, la cursul de schimb al Bancii Translivania. Clientul este informat in contractul de intermediere de conditiile in care va putea refuza cursul de schimb valutar obtinut de Intermediar.
 • Daca, in cazul incetarii relatiei contractuale, clientul este debitorul unei obligatii in valuta, BT SECURITIES SA va putea transforma in orice moment si fara avertisment prealabil soldul restant in lei. Aceasta conversie nu va opera in sensul novatiei; conversia va fi efectuata la cursul utilizat de BT SECURITIES SA la momentul conversiei; dupa aceasta conversie, clientul nu va putea achita debitul decat in lei; penalitatile de intarziere asa cum au fost prevazute in contract vor fi datorate asupra soldului debitor in lei astfel determinat.

Modalitati de plata

 • In cazul retragerilor de bani din contul clientului, acestea se pot face prin virament bancar in contul deschis pe numele Clientului, sau prin mandat postal cu confirmare de primire.
 • In cazul depunerilor de bani in contul clientului, acestea se pot face in numerar, direct pe contul curent BT Securities Clienti, sau prin transfer bancar

10. INFORMATII CU PRIVIRE LA DEPARTAMENTUL DE CONTROL INTERN, A REPREZENTANTULUI ACESTUIA SI A POSIBILITATII TRANSMITERII EVENTUALELOR RECLAMATII

In conformitate cu legislatia in vigoare, a regulamentelor CNVM, BT SECURITIES SA are organizat un un compartiment de control intern, care monitorizeaza si verifica respectarea de catre societate si personalul acesteia a legislatiei in vigoare, a reglemetarilor entitatilor pietei de capital, precum si a procedurilor interne.

Reprezentantii acestui compartiment sunt: Andreea Chita si Bogdan Lucian Duma

Eventualele reclamatii referitoare la serviciile de investitii financiare prestate de catre societate, pot fi transmise de catre clienti in scris la sediul central al societatii, pe adresele de e-mail: andreea.chita@btsecurities.ro,bogdan.duma@btsecurities.ro, sau la nr. de telefon/fax 0264-430.564, 431.718. Reclamatiile se vor inregistra in Registrul Reclamatiilor tinut de catre reprezentantul Compartimentului de Control Intern. Aceste reclamatii vor fi solutionate in cel mai scurt timp posibil, in functie de investigatiile necesare pentru fiecare reclamatie.

11. ELEMENTE MINIME NECESARE DERULARII TRANZACTIILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE

In scopul derularii tranzactiilor cu instrumente financiare pe piata de capital, prin intermediul BT SECURITIES, trebuie intrunite urmatoarele elemente minime:

 • Prezentarea catre client sau potentialul client, a documentului de prezentare al BT SECURITIES;
 • Incheierea unui Contract de prestari servicii de investiti financiare, care va fi insotit de Cererea de deschidere cont si de documentele solicitate in aceasta, dupa caz; informatiile cuprinse in aceste documente sunt solicitate de BT SECURITIES SA in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, cu scopul de a furniza clientului serviciile de investitii financiare in cele mai bune conditii. In functie de serviciile furnizate, BT SECURITIES SA solicita clientilor anumite informatii in scopul evaluarii acestora si a oportunitatii serviciilor prestate. Detalii privind informatiile care pot fi solicitate clientilor se regasesc in Ghidul MiFID al investitorului prezentat pe site-ul CNVM :
       http://www.cnvmr.ro/pdf/normeeuropene/MiFID-Ghidul-Investitorului-RO.pdf - limba romana
       http://www.cnvmr.ro/pdf/normeeuropene/MiFID-Ghidul-Investitorului-EN.pdf - limba engleza
 • Tranzactiile ulterioare privind cumpararea sau vanzarea de valori mobiliare, sunt conditionate de transferul in contul clientului deschis la BT Securities SA, a sumelor de bani necesare unor ordine de cumparare (inclusiv comisionul si/sau orice alte taxe datorate), respectiv a actiunilor detinute in cazul ordinelor de vanzare;
 • Tranzactiile cu instrumente financiare derivate sunt conditionate de depunerea de catre client a unei marje initiale si mentinerea unui nivel minim al acestei marje, conform prevederilor contractuale. Conturile de marja vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la BT SECURITIES SA;
 • Sistemul tranzactionarii prin internet are un sistem de verificare automata a contului clientului. In situatia in care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul va bloca intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocarii si i se va solicita sa remedieze situatia.
 • Clientul va transmite SSIF BT Securities SA ordinele de vanzare/cumparare precum si orice alte documente solicitate de SSIF BT Securities SA in scopul efectuarii si finalizarii unei tranzactii (cereri de transfer de instrumente financiare in/din Depozitarul Central, cereri de retragere de sume de bani din cont, etc.) in modalitatea stabilita prin contract si cererea de deschidere de cont.
 • Tranzactiile cu instrumente financiare derivate sunt conditionate de depunerea de catre client a unei marje initiale si mentinerea unui nivel minim a acestei marje, conform prevederilor contractuale. Conturile de marja vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la BT Securities.

12. NATURA, FRECVENTA SI PERIOADA AFERENTA RAPOARTELOR REFERITOARE LA PRESTAREA SERVICIILOR DE INVESTITII FINANCIARE

Dupa executarea ordinului de tranzactionare, clientul va fi informat cu privire la executarea lui prin emiterea unui formular de confirmare a executarii ordinelor, prin modalitatea stabilita in Cererea de deschidere de cont. Formularul de confirmare a executarii ordinelor va fi transmis clientilor pe un suport durabil, in termen de 24 de ore de la data executarii ordinelor. Formularul de confirmare a executarii ordinului informeaza clientul cu privire la pretul de executare a ordinului. La cererea clientului de retail, BT Securities furnizeaza informatii cu privire la pretul fiecarei transe, atunci cand ordinul se executa in transe; fie cu privire la pretul mediu. BT Securities va transmite anual, in prima luna a anului urmator pentru anul curent, rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate (portofoliul si jurnalul de valori mobiliare, futures/optiuni) si extras de cont de numerar detinut de client(in cazul in care clientul nu a primit aceste rapoarte periodic in cursul anului). Acolo unde se aplica, aceste rapoarte vor include costurile asociate tranzactiilor si serviciilor efectuate in numele clientului.

In cazul in care clientul are deschis un cont on-line, acesta trebuie sa utilizeze sisteme informatice care sa permita accesarea sistemului tranzactionarii prin internet, descarcarea si salvarea informatiilor si rapoartelor transmise de INTERMEDIAR prin intermediul acestui sistem. Toate informatiile si rapoartele mentionate in Contractul on-line si in reglementarile aplicabile, sunt puse la dispozitia clientului exclusiv in forma electronica, prin intermediul sistemului tranzactionarii prin internet.

Clientul va primi rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de BT Securities acolo unde se aplica, costurile asociate tranzactiilor si serviciilor efectuate in numele clientului.

Modalitatile de comunicare ce urmeaza a fi folosite in relatia dintre client si societate, inclusiv modalitatile de trimitere si primire a ordinelor/confirmarilor de executare a ordinelor, sunt prevazute in Contractul de prestari servicii de investiti financiare si in Cererea de deschidere cont, incheiate intre client si BT SECURITIES si pot fi:

 • direct la sediul BT SECURITIES /sucursalei BT SECURITIES/agentiei BT SECURITIES, in scris, completate si semnate in original;
 • prin telefon - in cazul in care clientul isi exprima consimtamantul expres cu privire la inregistrarea si stocarea convorbirii telefonice prin care a transmis/primit ordinele de tranzactionare/confirmarea executarii ordinelor de tranzactionare, in conformitate cu prevederile CNVM si legislatia in vigoare
 • prin fax
 • prin email - in cazul in care clientul isi exprima consimtamantul expres cu privire la transmiterea ordinelor/confirmarilor prin e-mail si specificatiile semnaturii electronice, in conformitate cu prevederile CNVM si legislatia in vigoare
 • In cazul unui cont on-line, clientul isi exprima acordul expres cu privire la utilizarea comunicarii prin internet in executarea contractului si autorizeaza BT SECURITIES sa preia si sa execute ordinele si instructiunile primite de acesta sub parola clientului prin intermediul sistemului tranzactionarii prin internet. Clientul este singurul utilizator autorizat al sistemului tranzactionarii prin internet. Confidentialitatea si utilizarea user-ului si a parolelor si a oricaror alte elemente de securitate care permit autentificarea clientului in sistemul tranzactionarii prin internet si accesarea conturilor sale deschise la Intermediar constituie responsabilitatea exclusiva a clientului.

Limbile de comunicare dintre client si BT SECURITIES SA sunt : limba romana si/sau limba engleza, clientul manifestandu-si optiunea in momentul incheierii contractului de intermediere.

13. MASURI LUATE PENTRU PROTEJAREA ACTIVELOR CLIENTILOR

 • In scopul protejarii activelor clientilor, BT SECURITIES dispune de proceduri adecvate care sa asigure separarea instrumentelor financiare apartinand investitorilor de cele apartinand societatii, in scopul protejarii drepturilor lor de proprietate, in special in situatia insolventei intermediarului, precum si impotriva folosirii acestor instrumente financiare de catre BT SECURITIES, in tranzactiile pe cont propriu, in afara situatiei in care investitorii consimt in mod expres acest lucru.
 • In situatia in care instrumentele financiare sau fondurile unui client pot fi detinute de un tert in numele BT SECURITIES SA, clientul va fi informat cu privire la acest fapt precum si cu privire la responsabilitatile asumate de BT SECURITIES SA in temeiul legii nationale aplicabile pentru orice actiuni sau omisiuni ale tertului si cu privire la consecintele insolventei tertului.
 • In situatia in care instrumentele financiare ale unui client pot fi detinute intr-un cont global de catre un tert, BT SECURITIES SA va informa clientul printr-un avertisment vizibil privind riscurile ce decurg din aceasta.
 • In situatia in care conturile care contin instrumente financiare sau fonduri ce apartin unui client vor fi supuse unei jurisdictii, alta decat cea a unui stat membru, BT SECURITIES SA va informa clientul in legatura cu aceasta situatie si va preciza in ce masura sunt afectate de aceasta situatie drepturile clientului aferente acestor instrumente financiare.
 • BT SECURITIES SA va informa clientul cu privire la existenta si la termenii oricarui interes sau gaj pe care il detine sau l-ar putea detine BT SECURITIES SA asupra instrumentelor financiare sau a fondurilor clientului, ori cu privire la orice drept de compensare pe care il are in legatura cu respectivele instrumente financiare sau fonduri. Daca este cazul, BT SECURITIES SA informeaza clientul si cu privire la faptul ca un depozitar poate detine un interes sau un gaj asupra acestor instrumente sau fonduri, ori un drept de compensare in legatura cu ele.
 • Inainte de a efectua finantarea tranzactiilor cu valori mobiliare folosind instrumentele financiare pe care le detine in numele unui client de retail, ori de a utiliza in alt mod aceste instrumente financiare pe contul sau propriu sau pe contul altui client, BT SECURITIES SA trebuie sa furnizeze in prealabil clientului, in timp util, inainte de a utiliza aceste instrumente financiare si pe un suport durabil, informatii clare, complete si exacte privind obligatiile si responsabilitatile care revin BT SECURITIES SA ca urmare a utilizarii respectivelor instrumente financiare, inclusiv privind conditiile restituirii acestora si riscurile asociate.
 • BT SECURITIES SA evalueaza si monitorizeaza in mod continuu si permanent riscurile si adecvarea capitalurilor la acestea. BT SECURITIES SA va depune toate eforturile pentru respectarea cerintelor minime de capital definite in legislatia aplicabila.
 • In cadrul pietelor straine de capital, livrarile de instrumente financiare si platile de numerar pot sa nu fie executate simultan. Contrar Instructiunilor sale de a vinde instrumente financiare in schimbul unei plati sau de a plati pentru instrumente financiare, Clientul este informat cu privire la faptul ca Intermediarul poate executa sau poate accepta plata, precum si poate livra sau poate primi instrumente financiare, intr-o altfel de forma si maniera, astfel incat sa fie in concordanta cu legislatia specifica respectivei piete de capital.

14. INFORMATII DESPRE FONDUL DE COMPENSARE AL INVESTITORILOR

Societatea BT SECURITIES SA este membra a Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI). Fondul de Compensare al Investitorilor are ca scop compensarea investitorilor, in conditiile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3/2006 cu completarile si modificarile ulterioare privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de Compensare al Investitorilor si ale celorlalte reglementari incidente, in situatia incapacitatii membrilor Fondului de a returna fondurile banesti si/sau instrumentele financiare datorate sau apartinand investitorilor, care au fost detinute in numele acestora, cu ocazia prestarii de servicii de investitii financiare sau de administrare a portofoliilor individuale de investitii. Fondul compenseaza, in mod egal si nediscriminatoriu, investitorii, in conditiile si cu restrictiile si exceptiile prevazute de legislatia incidenta si in limita unui plafon stabilit anual, conform reglementarilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pana la 31.12.2012, limita plafonului de compensare a investitorilor este stabilita gradual pentru a atinge nivelul de 20.000 Euro, dupa cum urmeaza:

 • la data autorizarii Fondului: echivalentul in lei a 1.000 Euro/investitor individual;
 • incepand cu 01.01.2006: echivalentul in lei a 2.000 Euro/investitor individual;
 • incepand cu 01.01.2007: echivalentul in lei a 4.500 Euro/investitor individual;
 • incepand cu 01.01.2008: echivalentul in lei a 7.000 Euro/investitor individual;
 • incepand cu 01.01.2009: echivalentul in lei a 9.000 Euro/investitor individual;
 • incepand cu 01.01.2010: echivalentul in lei a 11.000 Euro/investitor individual;
 • incepand cu 01.01.2011: echivalentul in lei a 15.000 Euro/investitor individual;
 • incepand cu 01.01.2012: echivalentul in lei a 20.000 Euro/investitor individual.
 • Fiecare client al societatii care nu se incadreaza intr-una din categoriile mentionate de art.46, alin (5) din Legea nr.297/2004 va beneficia de garantia oferita de Fondul de Compensare.

Date de contact: Fondul de Compensare al Investitorilor - Bucuresti, B-dul CAROL I nr. 34-36, etaj 14, cam. 9, cod postal 020922, sector 2, Tel: 40-21-3079505; 40-21-3079510; Fax: 40-21-3079516, e-mail: office@fond-fci.ro, www.fond-fci.ro

15. POLITICA BT SECURITIES SA PRIVIND CONFLICTELE DE INTERESE

BT SECURITIES dispune de proceduri adecvate referitoare la conflictul de interese. Politica privind conflictul de interese stabileste identificarea circumstantelor care constituie conflict de interese sau ar putea conduce la un conflict de interese inducand un risc material sau daune intereselor unuia sau mai multor clienti, precum si specificarea procedurilor ce trebuie urmate si masurile ce trebuie adoptate in vederea administrarii acestor conflicte. BT SECURITIES va lua toate masurile astfel incat sa se asigure ca situatiile de conflict de interese intre societate, inclusiv administratori, salariati si agenti sau orice persoana aflata in mod direct sau indirect in pozitie de control fata de societate, si clientii societatii, precum si intre combinatii ale situatiilor de mai sus, sunt identificate si apoi prevenite si gestionate astfel incat interesele clientilor sa nu fie afectate.

Orice detalii suplimentare referitoare la politica privind conflictele de interese va fi pusa la dispozitia clientului, sau in orice moment la cererea acestuia pe un suport durabil sau prin intermediul paginii de internet, in cazul in care relatia de afaceri cu respectivul client este corespunzatoare (adecvata) acestui mod de comunicare.

16. INFORMATII PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin intermediul serviciilor prestate, BT Securities SA, prelucreaza date cu caracter personal. Datele cu caracter personal ale clientului furnizate de acesta la deschiderea contului sunt strict confidentiale si nu vor fi furnizate nici unei terte persoane fara consimtamantul expres al clientului cu exceptia institutiilor implicate conform legii 297/2004/Stock Exchange Act 1989 privind piata de capital din Romania/strainatate si anume: CNVM, operator de piata, operator de sistem, Depozitar Central, Casa de Compensatie, Fondul de Compensare a Investitorilor (daca este cazul), Financial Market Authority (FMA) sau in cazul in care aceste date sunt necesare pentru respectarea legii si a procedurilor judiciare. In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 cu completarile si modificarile ulterioare, BT Securities este OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL (O.D.C.P.) inregistrata in Registrul de Evidenta la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr.6415.

17. ALTE INFORMATII

Prezentul Document de prezentare face parte integranta din toate Contractele de prestari servicii si activitati de investitii incheiate de BT SECURITIES SA cu clientii sai.

Download Prezentare BT Securities |

CLUJ-NAPOCA,
MAESTRO BUSINESS CENTER
b-dul 21 Decembrie 1989 nr.104 etaj I
(40)-0264-430564
(40)-0264-431747
(40)-0264-431718
Informatii in legatura cu activitatea si serviciile BT Securities pot fi obtinute si apeland la reteaua nationala care cuprinde 20 agentii.

Gaseste cea mai apropiata agentie BT Securities