Contact     Retea nationala     Grup BT    Legaturi Utile      English version 
Taxe si comisioane

Anexa nr.1 la CONTRACT

COMISIOANE SI TAXE DATORATE DE CLIENT


1. SUMA MINIMA

Pentru a putea deschide un Cont client BT TRADE, suma minima ce trebuie depusa este de 1500 RON. Aceasta suma apartine Clientului si poate fi folosita pentru cumpararea de instrumente financiare.

2. COMISION TRANZACTII

Comisionul se aplica pe fiecare tranzactie in parte, cumparare sau vanzare, in timp real.
Nivelul comisionului perceput de BT SECURITIES pentru tranzactii, se stabileste in modul urmator:

1. In functie de suma investita initial se aplica urmatoarea grila de comisioane:

Suma investita initial/Rulaj cumulat [RON] Comision tranzactii [%]
<50.000 0,8%
50.000 - 100.000 0,7%
100.000 - 500.000 0,6%
500.000 - 1.000.000 0,5%
>1.000.000 0,4%

2. La sfarsitul fiecarei luni calendaristice, pe baza rulajului cumulat pe ultimele 3 luni/respectiv rulajul cumulat pe perioada precedenta, veti fi plasat pe un anumit nivel de comision din grila de mai sus, care se va aplica din prima zi a lunii urmatoare.

FACILITATE oferita de BT Securities

- Odata ajuns pe un anumit nivel, COMISIONUL aplicat de BT Securities pentru tranzactiile efectuate de Client, NU va mai fi modificat IN SENS CRESCATOR*

EXEMPLE de calcul comision:

Data Rulaj lunar
[RON]

 

Baza de calcul comision - suma
[RON]

Comision conform GRILEI Comision APLICAT* Perioada de aplicare a comisionului OBS.
25.05.2006 - Suma investita initial in 25.05.2006 =1.500 0,8% 0,8% 25.05.2006-
31.05.2006
Pentru primele trei luni Rulajul cumulat se calculeaza pe PERIOADA PRECEDENTA
31.05.2006 Rulaj luna mai = 2.500 Rulaj cumulat pe perioada 25.05-31.05 =2.500 0,8% 0,8% 01.06.2006-30.06.2006
30.06.2006 Rulaj luna iunie = 3.000 Rulaj cumulat pe perioada 25.05-30.06 =5.500 0,8% 0,8% 01.07.2006-31.07.2006
31.07.2006 Rulaj luna iulie = 43.000 Rulaj cumulat pe perioada 25.05-31.07 =48.500 0,8% 0,8% 01.08.2006-31.08.2006
31.08.2006 Rulaj luna august = 55.000 Rulaj cumulat pe perioada 01.06-31.08 (3 luni) =110.000 0,7% 0,6% 01.09.2006-30.09.2006 Pentru urmatoarea perioada Rulajul cumulat se calculeaza pentru ULTIMELE 3 LUNI
30.09.2006 Rulaj luna sept = 402.000 Rulaj cumulat pe perioada 01.07-30.09 (3 luni) =500.000 0,6% 0,5% 01.10.2006-31.10.2006
Data Rulaj lunar
[RON]

 

Baza de calcul comision - suma
[RON]

Comision conform GRILEI Comision APLICAT* Perioada de aplicare a comisionului OBS.
25.05.2006 - Suma investita initial in 25.05.2006 =5.000 0,8% 0,8% 25.05.2006-
31.05.2006
Pentru primele trei luni Rulajul cumulat se calculeaza pe PERIOADA PRECEDENTA
31.05.2006 Rulaj luna mai = 50.500 Rulaj cumulat pe perioada 25.05-31.05 =50.500 0,7% 0,7% 01.06.2006-30.06.2006
30.06.2006 Rulaj luna iunie = 100.000 Rulaj cumulat pe perioada 25.05-30.06 =150.500 0,6% 0,6% 01.07.2006-31.07.2006
31.07.2006 Rulaj luna iulie = 500.000 Rulaj cumulat pe perioada 25.05-31.07 =650.500 0,5% 0,5% 01.08.2006-31.08.2006

FACILITATE oferita de BT Securities Clientilor BT TRADE in perioada
1 aprilie 2013 - 30 iunie 2013

- Cine devine CLIENT BT TRADE (opereaza in contul sau BT TRADE) pana la data de 30 iunie 2013, beneficiaza de urmatoarea facilitate: NU i se va percepe abonamentul lunar** pe toata durata contractului.

3. ABONAMENT LUNAR

Abonamentul lunar** este de 20 RON.

4. TAXE DE TRANSFER DE ACTIUNI

In cazul transferurilor de actiuni IN/DIN contul clientului, se vor percepe urmatoarele taxe:

Transfer de actiuni BVB Taxa transfer [RON]
De la Depozitarul Central in Contul clientului 0 RON/transfer
Din Contul clientului la Depozitarul Central 1,5 RON/transfer

5. TAXE DE TRANSFER DE BANI

In cazul retragerilor de bani DIN Contul clientului, acestea se pot face prin virament bancar in contul mentionat de Client, sau prin mandat postal cu confirmare de primire. Taxele postale sunt suportate de client.
In cazul depunerilor de bani IN Contul clientului, acestea se pot face astfel:

NUMERAR

Depuneri de bani in Contul clientului Limita maxima de depunere/zi [RON]
Prin casierie, la sediul BT SECURITIES, in urmatoarele conditii:
Persoane juridice - limita maxima de depunere pe zi 5.000 RON
Persoane fizice - limita maxima de depunere pe zi nelimitat
NU SE PERCEP COMISIOANE prin depunere numerar in casieria BT SECURITIES

TRANSFER BANCAR/DEPUNERE NUMERAR IN CASERIILE BT

In cazul in care Clientul are cont deschis la o banca, transferurile de bani se vor realiza intre Contul clientului si contul societatii BT SECURITIES/sau in cazul in care va depune numerar direct in caseriile Bancii Transilvania: CONT IBAN: RO96 BTRL 0130 1202 9256 90XX deschis la BANCA TRANSILVANIA Sucursala CLUJ

6. ALTE TAXE

Alte taxe suportate de client pentru serviciile prestate de BT SECURITIES:

Servicii prestate

Taxe [RON]

Deschidere de cont gratuit
Transmiterea confirmarilor, rapoartelor si extraselor de cont,
lunar, in cazul in care Clientul solicita, prin posta
10 RON/luna

7. TAXE SI IMPOZITE GENERALE

Taxe/Impozite

Valoare [%]

Taxa CNVM
0,08% aplicata la valoarea tranzactiilor de cumparare (BT SECURITIES, in calitate de intermediar colecteaza acest comision pentru fiecare tranzactie de cumparare, de la fiecare cumparator, si il vireaza in contul CNVM), si este inclus in comisionul de tranzactionare stabilit la PCT. 2
Impozitul pe venit

Impozitul pe castigul rezultat din transferul titurilor de valoare , este calculat in conformitate cu prevederile Codului Fiscal - Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, in mod diferentiat, dupa cum urmeaza:

In cazul castigului obtinut de persoanele fizice romane, rezidentii romani si persoanele juridice romane din transferul titlurilor de valoare, acesora le revine obligatia de a calcula respectiv plati impozitul datorat nefacandu-se nicio retinere la sursa de catre BT Securities SA;

Impozitarea castigurilor obtinute pe piata de capital de catre persoanele nerezidente se va face conform dispozitiilor Codului Fiscal roman - Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si a Tratatului de Evitare a Dublei Impuneri din tara de origine a fiecarei persoane nerezidente;

In cazul persoanelor fizice, BT Securities SA va transmite, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, fise de portofoliu din care sa rezulte castigurile/pierderile pentru tranzactiile efectuate.

Conform normelor de aplicare a legii impozitului pe venit , in cazul unui transfer de actiuni in Contul clientului deschis la BT SECURITIES SA, clientul trebuie sa prezinte acte doveditoare (Declaratia pe proprie raspundere/Extras de Portofoliu - conform Instructiuni 7/2006 emisa de catre CNVM) care sa justifice costul mediu al actiunilor respective.

8. OBSERVATII

In cazul in care la sfarsitul unei luni calendaristice, soldul de numerar disponibil in Contul clientului BT TRADE, este mai mic decat valoarea taxelor datorate catre BT SECURITIES SA, diferenta reprezentand o datorie a clientului, va trebui acoperita prin alimentarea contului cu suma necesara sau prin recuperarea sumei din vanzarea instrumentelor financiare detinute in portofoliu, la ordinul clientului, pana la sfarsitul lunii calendaristice viitoare. Daca acesata restanta nu va fi acoperita, accesul la Contul clientului va fi restrictionat, pana la stingerea datoriei.

BT SECURITIES SA isi rezerva dreptul de a modifica taxele si comisioanele din prezenta Anexa, cu notificarea prealabila a clientilor.

CLUJ-NAPOCA,
MAESTRO BUSINESS CENTER
b-dul 21 Decembrie 1989 nr.104 etaj I
(40)-0264-430564
(40)-0264-431747
(40)-0264-431718
Informatii in legatura cu activitatea si serviciile BT Securities pot fi obtinute si apeland la reteaua nationala care cuprinde 20 agentii.

Gaseste cea mai apropiata agentie BT Securities